Mój prąd

Strona Główna / Mój prąd

Mój Prąd  – skorzystaj z dotacji do fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła!

 

22 kwietnia w NFOŚiGW ruszył już piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Poinformowała o tym minister Anna Moskwa. Szykują się rekordowe dopłaty do domowych instalacji oraz pomp ciepła!

Maksymalne dofinansowanie wraz z magazynami energii i pompą ciepła może sięgnąć nawet 58 000 tys. zł!

Najważniejsze zasady:

 

Nabór wniosków  „Mój Prąd” od 22.04.2023.   Mój Prąd 6.0 będzie kolejną edycją programu wsparcia energetyki prosumenckiej, prawdopodobnie kolejna edycja ruszy już wiosną. W tej chwili trwa jego piąta edycja.

 • dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. złotych,
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
 • dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.
 • UWAGA – dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także dla prosumentów którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering) przejdą na nowy system rozliczeń (zmiana musi być potwierdzona przez OSD).

Jakie produkty obejmuje dofinansowanie z programu Mój Prąd?

 
 • Instalacja fotowoltaiczna do 6 tysięcy
 • Instalacja fotowoltaiczna z dodatkowym produktem do 7 tysięcy
 • Magazyn energii do 16 tysięcy
 • Magazyn ciepła lub pompa ciepła do 5 000 zł lub do 19 400 zł
 • Systemy zarządzania energią HEMS do 3 000 zł

 łącznie nawet 45 400 zł

Jakie są terminy i w jaki sposób złożyć wniosek?

 

 1. Nabór rozpocznie się 22 kwietnia 2023 r. i będzie odbywał się w trybie ciągłym.
 2. Wniosek w formie elektronicznej może złożyć Beneficjent (właściciel instalacji fotowoltaicznej), korzystając z platformy Generatora Wniosków o Dofinansowanie “GWD”.
 3. Beneficjent może też upoważnić instalatora lub inny podmiot do złożenia wniosku w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego na aktualnie obowiązującym wzorem który jest dostępny na stronie mojprad.gov.pl
 4. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.
 5. Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu kwalifikowanego (tj. profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Kontakt

Chcesz pozyskać dotację z programu Mój Prąd?