Leasing

Strona Główna / Leasing

Leasing instalacji fotowoltaicznej

Zastosowanie fotowoltaiki w firmach rośnie w popularności jako sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej. Dzięki temu przedsiębiorcy nie tylko obniżają koszty związane z energią, lecz także wspierają ochronę środowiska.

Jeden z najbardziej korzystnych środków finansowania inwestycji w fotowoltaikę to leasing. W tym tekście przedyskutujemy, co to jest leasing fotowoltaiki dla firm, jakie zalety przynosi przedsiębiorcom, oraz na co warto zwrócić uwagę, decydując się na tę formę finansowania.

Leasing fotowoltaiki dla firm – czym jest?

Decydując się na leasing fotowoltaiki wybierasz dostawcę paneli, negocjujesz cenę i ustalasz warunki i adres dostawy. Następnie firma leasingowa płaci za zakupy, a ty korzystasz z fotowoltaiki. Spłacasz leasing w miesięcznych ratach, które zaliczasz w koszty firmy. Na koniec umowy wykupujesz instalację fotowoltaiczną na własność. Wykup jest częścią kapitału do spłaty, płatną na końcu umowy.

Sposoby finansowania urządzeń fotowoltaicznych
 

Fotowoltaika dla firm może być finansowana poprzez leasing operacyjny oraz finansowy.

Leasing operacyjny fotowoltaiki:

 • Pozwala na korzystanie z instalacji bez konieczności jej kupowania. 
 • Użytkownik końcowy jedynie wynajmuje panele fotowoltaiczne na określony czas. 
 • Koszty utrzymania i serwisu paneli są pokrywane przez leasingodawcę. 
 • Użytkownik końcowy nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem instalacji w dobrej kondycji. 
 • W przypadku leasingu operacyjnego, instalacja jest na bieżąco modernizowana i dostosowywana do bieżących potrzeb klienta.

Leasing finansowy fotowoltaiki:

 • Pozwala na nabycie paneli fotowoltaicznych na własność. 
 • Inwestor dokonuje zakupu instalacji na raty i ma pełne prawo własności do instalacji od momentu jej zakupu. 
 • Inwestor może skorzystać z ulgi podatkowej, jaką jest odliczenie VAT od całkowitej kwoty inwestycji w pierwszym roku.

Leasing fotowoltaiki – dlaczego warto?

 
 • natychmiastowe oszczędności – oszczędzasz na rachunkach za prąd, nadwyżkę przeznaczasz na spłatę raty leasingu. Po kilku latach dokonujesz wykupu i instalacja staje się twoją własnością ciągle generując oszczędności.
 • nie nadwyrężysz płynności finansowej przedsiębiorstwa, na początek inwestujesz tylko pieniądze na wkład własny do leasingu.
 • prosta procedura przyznania, mało dokumentów i szybki czas oceny,
 • zaczynasz korzystać z instalacji od razu – nie trzeba odkładać środków na cały zakup w przyszłości,
 • nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, bo leasing (operacyjny) ujęty jest w kosztach firmy i nie widać go w bilansie,
 • mniejsze podatki – raty leasingu księgujesz w koszty i odliczasz od nich VAT (jeśli jesteś płatnikiem VAT), dzięki temu płacisz niższe podatki,
 • proste zabezpieczenia – instalacja jest własnością firmy leasingowej + podpisujesz weksel in blanco (a czasami weksel nie jest potrzebny),
 • gwarancja wykupu za kwotę zapisaną w umowie, zdecydowanie niższą od faktycznej wartości rynkowej instalacji fotowoltaicznej,
 • produkujesz zieloną energię poprawiając też wizerunek firmy.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zgody na leasing fotowoltaiki

 
 • wyniki finansowe za rok 2022 ( PIT 36, PIT B + pot. złożenia do US lub BILANS i RZiS jeżeli pełna księgowość)
 • wyniki finansowe za rok 2023 ( KPiR za zamknięte miesiące – jeżeli jest pełna księgowość rachunek wyników za 2023 za zamknięte miesiące)
 • dane z dowodu osobistego właściciela ( pesel, nr i seria, organ wydający, data ważności)
 • adres zamieszkania
 • adres korespondencyjny
 • stan cywilny, czy jest wspólnota ( dane małżonki nie są wymagane)
 • liczba pracowników
 • nazwa banku gdzie firma posiada główne konto firmowe
 • numer księgi wieczystej potwierdzający własność działki na której będzie zamontowana instalacja
 • uzupełnione i podpisane upoważnienie do weryfikacji w Bazie Informacji Gospodarczej 

Kontakt

Dowiedz się jaki zestaw fotowoltaiczny pozwoli Ci pokryć

zapotrzebowanie na prąd w Twojej firmie.

Zamów bezpłatny audyt i wycenę instalacji fotowoltaicznej