Prostota i mała inwazyjność elektrowni słonecznych, to ich największa zaletaW momencie gdy nad horyzontem wschodzi słońce, promienie światła padają na moduły - które są zwykle zamontowane na dachu budynku i połączone ze sobą szeregowo. Zastosowana w nich technologia, pozwala wykorzystać zjawisko fotowoltaiczne do konwersji energii słonecznej na elektryczną.

Wygenerowana energia trafia do falownika - którego zadaniem jest przetworzenie prądu stałego (DC) na przemienny (AC), tak by mógł zostać wprowadzony do domowej sieci elektroenergetycznej.

Falownik pełni również inne funkcje, związane z:

  • monitorowaniem pracy modułów,
  • monitorowaniem parametrów sieci elektroenergetycznej,
  • gromadzeniem danych,
  • zarządzaniem energią.

Na podstawie informacji o stanie sieci, wprowadza on do naszego domu prąd o nieznacznie wyższym napięciu. Wywołuje to wyparcie energii z zakładu energetycznego (bez wpływu na nasze urządzenia), w związku z czym energia odnawialna z fotowoltaiki ma pierwszeństwo.

Gdy generator fotowoltaiczny:

  • produkuje więcej niż potrzebujemy - jesteśmy 100% samowystarczalni i nadwyżki oddawane są do sieci publicznej,
  • produkuje mniej niż potrzebujemy - jesteśmy częściowo samowystarczalni i niedobór jest uzupełniany energią którą wcześniej oddaliśmy do sieci publicznej,
  • nie działa - sieć domowa zasilana jest wyłącznie energią z sieci, którą wcześniej wirtualnie zmagazynowaliśmy u operatora,

Skutkiem pracy elektrowni fotowoltaicznej, jest prawie całkowite wyeliminowanie kosztów energii czynnej. Jednakże niezmiennie należy pokryć opłaty stałe na utrzymanie sieci, które wynoszą około 30 zł / 2 miesiące.

Tytułowa zaleta systemów fotowoltaicznych to właśnie ich prostota i mała inwazyjność. Nie zawierają one urządzeń mechanicznych, w związku z czym - nie ma w nich elementów które mogłyby ulec uszkodzeniu. Pozostają niezawodne przez okres 25 lat, przynosząc nam wiele oszczędności i korzyści niematerialnych.