Wszystko co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznych.


1. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

Cena zależy przede wszystkim od:

 • mocy systemu,
 • jakości urządzeń,
 • rodzaju konstrukcji,

W przypadku mikroinstalacji dla gospodarstw domowych i małych firm, inwestycja zamyka się zwykle w kwocie od 18 000 do 50 000 zł. Im mniejsza moc instalacji, tym większy koszt budowy 1 kWp mocy. Jest to spowodowane stałymi kosztami pracy i transportu, które pozostają na stałym poziomie niezależnie od wielkości systemu.


2. Jaką moc powinna mieć elektrownia słoneczna dla mojego domu?

Optymalnie dobrany system, powinien wyprodukować w ciągu roku dokładnie tyle energii ile zużywa gospodarstwo. W polskich warunkach klimatycznych:

1 kWp mocy jest w stanie wytworzyć około 1100 kWh rocznie.

Zatem jeśli w ciągu 12 miesięcy zużywamy 3300 kWh, nasza elektrownia powinna mieć nieco ponad 3 kWp. Sytuacja komplikuje w sytuacji się gdy nasz dach posiada połacie zwrócone w różnych kierunkach świata lub niewielka ilość miejsca wymaga zastosowania niestandardowych modułów o wyższej sprawności. W każdym wypadku, oceną możliwości budowy instalacji fotowoltaicznej oraz jej doborem zawsze powinien zająć się doświadczony specjalista.


3. Po jakim czasie zwróci się inwestycja w fotowoltaikę?

Okres zwrotu jest inny w przypadku każdej elektrowni słonecznej i zależy on od wielu czynników. Przede wszystkim:

 • sposobu użytkowania energii przez domowników (patrz pyt. 4),
 • nasłonecznienia w danym regionie (najkorzystniejsze jest w centralnej i wschodniej Polsce) ,
 • kąta nachylenia modułów (najbardziej optymalny to 35o),
 • odchylenia modułów od południa (idealne południe to najwyższe uzyski),
 • jakości urządzeń (dobre moduły to niski spadek sprawności systemu w czasie),
 • technologii jaką w nich zastosowano (wpływa uzyski w różnych warunkach atmosferycznych),
 • kosztu całej instalacji (w przypadku fotowoltaiki nie warto oszczędzać)
 • cen energii (im wyższe ceny, tym więcej oszczędzamy korzystając z fotowoltaiki),
 • metody finansowania inwestycji (im większy wkład własny, tym mniejsze koszty kredytu).

Z naszych doświadczeń praktycznych wynika, że najczęściej system spłaca się w okresie od 5 do 7 lat. Docelowo ma on pracować 25 do 30 lat. 


4. Czy energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną będzie sprzedawana?

Nie do końca. Prąd generowany przez elektrownię słoneczną będzie w pierwszej kolejności zużywany przez urządzenia podłączone do sieci domowej, dopiero jego nadwyżka zostanie oddana naszemu operatorowi. Za każdą 1 kWh energii, jaką nasz system wprowadził do sieci publicznej, zakład energetyczny ma ustawowy obowiązek zwrócić nam 0,8 kWh - w dowolnym momencie, gdy tego potrzebujemy. Jest to tak zwany "system opustów", obowiązujący w Polsce od 1 lipca 2016 roku.


5. Co w sytuacji gdy nie świeci słońce?

Gdy generator fotowoltaiczny nie pracuje lub wytwarzana przez niego moc jest zbyt mała by pokryć całe zapotrzebowanie gospodarstwa, do zasilenia urządzeń będzie wykorzystywana energia z sieci, którą oddaliśmy wcześniej do zakładu energetycznego. Najprościej mówiąc:

 • w skali doby - nocą odbieramy to co wprowadziliśmy do sieci publicznej w ciągu dnia,
 • w skali roku - zimą wykorzystujemy nadwyżki z lata.

Można powiedzieć że sieć elektroenergetyczna pełni funkcję "magazynu energii", który pozwala nam wirtualnie zgromadzić nadprodukcję wygenerowanej energii i wykorzystać ją w dowolnej chwili, jednak maksymalnie do 12 miesięcy po wprowadzeniu do sieci publicznej.


6. Jak wygląda rozliczenie z operatorem?

Na podstawie salda energii czynnej - oddanej i pobranej, operator sieci wystawia nam rachunek, który przy idealnie dobranym systemie fotowoltaicznym może wynieść zaledwie kilka złotych. Niezmienna pozostają opłaty stałe, które wynoszą około 27 zł / 2 miesiące.


7. Czy jest konieczna zmiana umowy z energetyką?

Nie, natomiast jeśli sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej są dwie różne firmy, zalecane jest zawarcie umowy kompleksowej z jednym zakładem energetycznym. Moc instalacji fotowoltaicznej nie może również przekraczać mocy zamówionej (jej wartość można znaleźć na rachunku za energię). Jeśli jest ona mniejsza, należy wystąpić do operatora o jej zmianę.


8. Czy mój dach wytrzyma obciążenie modułami fotowoltaicznymi?

Zdecydowanie tak. Ponieważ jeden moduł waży około 18 kg, nawet gdy jest ich kilkanaście, cała instalacja to zwykle tyle co 4 dorosłych mężczyzn. Ciężar jest rozłożony na całej połaci dachu, w wielu punktach podparcia, co sprawia że nie stanowi on istotnego obciążenia dla konstrukcji dachu. W sytuacji gdy istnieje ryzyko zbyt dużego przeciążenia, elektrownia słoneczna może zostać wybudowana na ziemi. Takie rozwiązanie jest stosowane również w przypadku gdy nie ma możliwości wymiany pokrycia dachowego, wykonanego z onduliny, eternitu lub płyty obornickiej.


9. Czy niekorzystne zjawiska pogodowe, takie jak grad, mogą zniszczyć panel?

Wszystkie stosowane przez nas produkty, przeszły testy wytrzymałości na obciążenia statyczne i kinetyczne. Świadczą one o niepodatności urządzeń na uszkodzenia od uderzeń kul lodu i silne ssanie wiatru. Moduły posiadają również certyfikaty odporności na:

 • korozyjną atmosferę amoniaku,
 • korozyjną atmosferę mgły solnej,
 • efekt PID (degradacja indukowanym napięciem),
 • efekt LID (degradacja wywołana padającym światłem).

Zatem panelu nie zniszcz nic co nie jest w stanie wywrzeć obciążenia większego niż 600 kg.  Producent daje również 12 lat gwarancji na urządzenie oraz 25 lat na moc. Szczegółowe informacje dotyczące certyfikatów i gwarancji można zawsze znaleźć w karcie katalogowej produktu.


10. Czy moduły fotowoltaiczne trzeba myć?

Nie ma takiej potrzeby, deszcz zawsze zmyje wszystkie zanieczyszczenia. W przypadku pokrycia śniegiem, wyższa temperatura panelu spowoduje jego spłynięcie. Jeśli jednak pojawiłoby się zabrudzenie punktowe, długotrwale zacieniające część modułu i powodujące spadek wydajności systemu, warto usunąć je ręcznie.


11. Czy system jest całkowicie bezobsługowy?

Tak, nie wymaga on żadnej ingerencji przez cały okres funkcjonowania. Dzięki modułowi komunikacyjnemu i połączeniu z internetem, będziesz mógł monitorować jego pracę. Gdy wystąpi jakakolwiek niepokojąca anomalia w funkcjonowaniu elektrowni słonecznej, nasza firma zostanie o tym automatycznie powiadomiona. Najczęściej tego typu alerty dotyczą jednak braku napięcia w sieci publicznej.


12. Czy w czasie prac operatora na linii energetycznej lub jej uszkodzenia, będę miał prąd?

Niestety nie. Jeśli falownik (urządzenie przetwarzające energię z fotowoltaiki i monitorujące parametry sieci) wykryje zanik napięcia w sieci publicznej, odłączy również naszą mikroinstalację. Jest to spowodowane względami bezpieczeństwa, by osoba prowadząca prace na słupach nie została porażona.


13. Czy brak instalacji odgromowej to problem?

Absolutnie nie. Elektrownia słoneczna w żaden sposób nie zwiększa ryzyka wyładowania atmosferycznego. Natomiast zalecane jest wykonanie instalacji odgromowej jeśli nasz dom:

 • ma powierzchnię większą niż 500 m² i jest wyższy niż 15 m,
 • został zbudowany z materiałów łatwo zapalnych – bez względu na wysokość,
 • lub takich, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego obliczony według zasad w normie przekracza określoną wartość.

Bardziej narażone na uderzenie pioruna są również obiekty usytuowane na wzniesieniach. Należy pamiętać że elementy instalacji odgromowej nie mogą znajdować się bliżej niż 0,5 m od modułów fotowoltaicznych, ani krzyżować się z przewodami naszej elektrowni.


14. Jak długo trwa montaż?

W przypadku mikroinstalacji o mocy od 3 do 10 kWp, twa on zwykle od 1 do 3 dni. Może być jednak dłuższy w przypadku:

 • trudnego umiejscowienia elektrowni słonecznej,
 • stromych połaci dachowych,
 • bardzo wysokiego budynku.

15. Czy montaż elektrowni słonecznej wymaga dużej ingerencji wewnątrz budynku?

W większości przypadków - jedynie minimalnej. Ekipa montażowa musi przeprowadzić z dachu do rozdzielni głównej peszel oraz/lub korytka kablowe z przewodami. Zwykle są one prowadzone przez komin wentylacyjny lub połać dachową i estetycznie mocowane do ścian. W bliskim otoczeniu rozdzielni zawieszany jest falownik oraz dodatkowa skrzynka z zabezpieczeniami.


16. Czy mój dach może przeciekać?

Nie ma takiej możliwości. Wszystkie systemy montażowe są skonstruowane w taki sposób, by uniknąć ingerencji w połać dachową lub uniemożliwić powstanie jakiejkolwiek nieszczelności. Szczegóły wybranego systemu montażowego, zostają zawsze zaprezentowane naszym klientom i załączone do oferty.


17. Jak długo trwa realizacja całego przedsięwzięcia?

Jest ona zależna od formy finansowania inwestycji i wynosi:

 • nie dłużej niż 2 miesiące - jeśli klient finansuje elektrownię z własnych środków, kredytu lub leasingu. W tej sytuacji zaraz po zawarciu umowy, otrzymaniu środków oraz przygotowaniu projektu, zostają zamówione urządzenia, konstrukcja i materiały. Gdy wszystko zostanie przetransportowane na miejsce montażu, przystępujemy do pracy. Po dokonaniu odbioru, instalacja zostaje zgłoszona do zakładu energetycznego i w ciągu 30 dni jego przedstawiciel bezpłatnie wymienia licznik na dwukierunkowy. Pozostaje jedynie uruchomić system zgodnie z naszą instrukcją i można cieszyć się darmową energią.
 • około 1 roku - jeśli staramy się o dotację z preferencyjnym kredytem. W tym przypadku dochodzi szereg czynności związanych z koniecznością przygotowania wniosku i czasem jego rozpatrywania.

18. Czy można założyć mniejszy system fotowoltaiczny ale rozbudować go w przyszłości?

Oczywiście że tak. Jest to częsty wybór inwestorów, którzy przewidują większe zapotrzebowanie na energię w przyszłości. Może być ono spowodowane np. większą liczbą mieszkańców lub wymianą konwencjonalnego systemu grzewczego na elektryczny. Jeśli jest to kwestia kilku lat, najkorzystniejszą opcją będzie pozostawienie odpowiedniej ilości miejsca, na drugą mikroinstalację fotowoltaiczną. Powodem takiego rozwiązania, jest intensywny rozwój technologii pozyskiwania energii odnawialnej.